Yeşil Bir Gelecek İçin Adımlar

ORAY Prefabrik olarak, sürdürülebilir bir geleceğin inşası için çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz ve ürünlerimizle katkıda bulunuyoruz. Gezegenimizin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakma hedefimizle, her adımımızı bilinçli ve sorumlu bir şekilde atıyoruz.

Sürdürülebilirlik

ORAY Prefabrik Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, sadece bugünümüzü değil, gelecek nesillerin ve doğanın refahını da düşünmek anlamına gelir. ORAY Prefabrik olarak, çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara yaşanabilir, sağlıklı bir dünya bırakma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Her adımımızı, doğanın korunmasına ve gezegenimizin kaynaklarının bilinçli kullanımına yönelik atıyoruz. Sürdürülebilir üretim pratiklerimiz ve ürünlerimizle, hem bugünün ihtiyaçlarını karşılıyoruz hem de yarınlarımız için yeşil bir miras bırakıyoruz.

Tüm bireylerin, canlıların ve doğal kaynakların göz önünde bulundurulduğu; büyüme devam ettikçe sorun yaratmayacağından emin olduğumuz bir kalkınma modeline ihtiyaç duyuyoruz. İşte sürdürülebilir kalkınma da ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişme hedeflerinde ortak paydayı sürdürülebilirlik olarak belirlemesi anlamına geliyor. Bir yandan ekosistemi yaşatmayı bir yandan da insani gelişme hedeflerine ulaşmayı ifade ediyor.

Kulağa çok soyut ya da ulaşılmaz gelse bile uluslararası toplum olarak bunları bir görev listesi altında çoktan somutlaştırdık: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları. Evrensel bir uzlaşı sağladığımız ve 2030 yılına kadar tamamlamayı taahhüt ettiğimiz bu amaçlar, her biri birbiriyle bağlantılı 17 başlıktan oluşuyor:

Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Temiz Su ve Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal Yaşam, Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, Amaçlar İçin Ortaklıklar.

Sürdürülebilirlik

ORAY Prefabrik ve Sürdürülebilirlik

ORAY Prefabrik olarak, sürdürülebilirliği hem üretim tesislerimizde hem de sunduğumuz ürünlerde ön planda tutuyoruz. 40.000 metrekarelik geniş alanımız üzerine kurulu, modern ve çevre dostu fabrikamız, 1.137,96 KWp kapasiteli Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile donatılmıştır. Bu sistem, fabrikamızın enerji ihtiyacının büyük bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşılamakta ve karbon ayak izimizi önemli ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca, araç filomuzun bir kısmını elektrikli hale getirerek, çevresel etkimizi daha da düşürüyoruz.

Ürünlerimizde de sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımlarımızı yansıtıyoruz. Prefabrik yapılarımız, konteynerlerimiz ve çelik yapılarımız, enerji verimliliği yüksek malzemeler kullanılarak üretilir ve uzun ömürlülük sunar. Bu yapılar, müşterilerimize hem maliyet tasarrufu hem de çevresel etkiyi azaltma fırsatı sağlar. Enerji verimliliği, azaltılmış karbon salınımı ve sürdürülebilir inşaat malzemeleri kullanımı ile müşterilerimiz, ekolojik ayak izlerini azaltırken yaşam kalitelerini de artırmaktadırlar.

ORAY Prefabrik olarak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonumuzla, hem üretim süreçlerimizde hem de ürünlerimizde çevreye duyarlılık gösteriyoruz. Bu yaklaşım, sektördeki lider konumumuzu pekiştirirken, müşterilerimize ve gezegenimize olan sorumluluğumuzu da yerine getiriyor.

TOP